Adatvédelmi nyilatkozat

Webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény  szabályozza.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.

A Törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatunkról, amelyet a www.violavioletta.hu üzemeltetése során alkalmazunk.

 Cégünk, a lettArt Kft. azért hozta létre adatvédelmi és titoktartási rendelkezéseit, hogy biztosítsa vásárlóit és weboldalunk látogatóit adataik biztonságos és diszkrét kezeléséről. Célunk az, hogy ügyfeleinket biztosítsuk arról, hogy az általuk megadott adatok nálunk teljes biztonságban vannak, és azokat teljes diszkrécióval kezeljük. Ez a rendelkezés pontosan jellemzi a www.violavioletta.hu és a www.violavioletta.hu/webshop (Továbbá Webáruház) információgyűjtési és – közzétételi gyakorlatát.

Az adatkezelés alapja

A Vásárló a regisztrációnál és/vagy a megrendelés leadásakor elfogadott vásárlási szerződéssel önkéntes hozzájárulását adta ahhoz, hogy a vásárláshoz kapcsolódó adatait a lettArt Kft. kezelje.

Az adatkezelés célja: A lettArt Kft. csakis és kizárólag a leadott megrendelések kezelésének, a kiszállítás végrehajtásának, a számlázásnak valamint a felhasználó által kért egyéb műveleteknek (pl. hírlevél küldése) céljából végez adatkezelést.

Adatkezelő

Az adatok kezelője a webáruház és a weboldal üzemeltetője, a lettArt Kft. Az adatkezelő cég adatai:

Cégnév: lettArt Kft.

Székhely: 1192 Bp., Dobó Katica utca 54.

Adószám: 25104785-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-199948

Az adatkezelés körülményei

A www.violavioletta.hu és a www.violavioletta.hu/webshop a regisztráció és a vásárlás során gyűjtött személyes adatokat biztonságosan őrzi és kezeli. Az adatokhoz az adatot szolgáltató (vásárló), a www.violavioletta.hu/webshop ügyfélszolgálata, illetve bankkártyás fizetés esetén a bankkártyás fizetés szolgáltatója férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a banki szolgáltató csak a fizetéshez szükséges információkat kapja meg. Ezen kívül a www.violavioletta.hu/webshop jogszabályi kötelezettségének eleget téve jogosult az adófelügyeleti szervek részére is adatot szolgáltatni, de ha erre sor kerül, erről az adat tulajdonosát (a vásárlót) tájékoztatja. Az adatkezelés kezdete a vásárló regisztrációja és/vagy első rendelésének leadása. Az adatkezelés vége történhet a felhasználó (vásárló) kezdeményezésére (pl. regisztráció megszüntetése), illetve a vásárlási adatok törlése a www.violavioletta.hu saját döntésével is.

A weboldal látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a weboldalt futtató webszerveren (pl. az Ön IP címe, a látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusa).

Ezen adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a weboldal forgalmát figyelemmel kísérjük, és további fejlesztéseink érdekében megismerjük felhasználóink látogatási szokásait. Ezen adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel. Személyes adatok, például az Ön telefonszáma, postacíme, vagy más információ csak akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja a regisztrációs oldal kitöltése során. A szolgáltatás igénybevételéhez ún. cookie-k (magyarul: sütik) engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Az egyes informatikai rendszerek által, a Webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és 8 (nyolc) évig tárolásra kerülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján. A www.violavioletta.hu látogatóinak számítógépén kisebb adatcsomagot, úgynevezett sütit (angolul cookie-t) helyez el annak érdekében, hogy testreszabott kiszolgálást tudjon nyújtani. A cookie a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazza, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó. A cookie-k használatában eredő személyes információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek. Regisztrációs adatok Látogatóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük be és tároljuk. Ügyfélszolgálatunk az Ön által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben felvegye Önnel a kapcsolatot. Vásárlóink adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk ki.

A Webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a lettArt Kft. bizalmasan kezeli, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. A hírlevélhez kapcsolódóan az adatkezelés jogalapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A Webáruház internetes oldala bármiféle adat megadása nélkül látogatható. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges az Ön bizonyos személyes adatainak megadása. A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek a Törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés alapul (jogalap); azok vonatkozásában az Üzemeltető, mint adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A regisztráció során a Törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges adatok megadását nem kérjük.

Ön köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. Az Ön által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Üzemeltetőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni az Ön hozzáférését.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A lettArt Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági, illetve hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja. A lettArt Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység, felhasználók tájékoztatása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a lettArt Kft. műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. Az Üzemeltető ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

Ön a személyes adatainak a regisztráció során történő megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a lettArt Kft. azokat a Törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében tárolja és felhasználja, illetve a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében alvállalkozói rendelkezésére bocsássa.

Az adatokat a lettArt Kft. addig tárolja, amíg Ön regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi.


Bankkártyás fizetés

Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önt afelől, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a www.violavioletta.hu/webshop a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot.

Elfogadom, hogy  lettArt Kft. (www.violavioletta.hu), felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43, Közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I- 1064/2013), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

 

A regisztráció megszüntetése

A www.violavioletta.hu lehetővé teszik ügyfeleinek a céggel való kommunikáció visszautasítását. Ennek módja a következő:

  1. az ügyfél küld egy e-mailt igényével a következő címre: rendeles@violavioletta.hu
  2. az ügyfél küld egy levelet a következő címre: lettArt Kft., 1192 Bp., Dobó Katica utca 54.

A felhasználói információk javítása és felújítása

Ügyfeleink az oldalainkon megadott adatokat bármikor megváltoztathatják a “Fiókom” menüpont alatt.

 

Az adatkezelésben érintettek jogai

A felhasználók (az adatkezelésben érintettek) bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat az áruház weboldalán található funkciók (Fiókom menüpont) segítségével. Lehetőség van az adatok módosítására vagy törlésére az ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail, vagy hivatalos levél útján is. A lettArt Kft. kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelés oka (célja) megszűnik, úgy az adatok további tárolásától és kezelésétől a felhasználó tájékoztatása után eltekint.

 

Üzemeltető adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-121513/2017

 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsa, ebben az esetben a weboldalon közleményt tesz közzé.

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ön részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A lettArt Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Önt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A lettArt Kft. -t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ön a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen személyek számára bármely, nem a lettArt Kft-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A weboldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A lettArt Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért az lettArt Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

A lettArt Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelő képi illusztrációt és leírást helyezzen el az oldalon. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, amelyért lettArt Kft.felelősséget nem vállal. Fentiekre tekintettel kérjük Önt, hogy szíveskedjen az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a megrendelt termék adataival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot a lettArt Kft. Termékeink egyedi készítésűek, így a termékképek minden esetben illusztrációként szolgálnak!

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

Egyéb weboldalakra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezhetünk el weboldalunkon. A lettArt Kft. nem felelős ezen weboldalak tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalainkról más szervezetek weboldalaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat vagy azt, hogy egyetértünk eljárásaikkal. Jelen adatvédelmi nyilatkozat csak a lettArt Kft. által üzemeltetett weboldalra vonatkozik. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az Ön személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Törvény alapján a lettArt Kft-nél, mint adatkezelőnél kérelmezheti, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Ön kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az Ön – Üzemeltető, mint adatkezelő által kezelt – adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a lettArt Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést a lettArt Kft.- visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ön jogosult személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

A lettArt Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Ha a lettArt Kft. az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha Ön a lettArt Kft. a tiltakozás kérdésében meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a lettArt Kft. a 15 (tizenöt) napos határidőt elmulasztja, úgy Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül – bírósághoz fordulhat.

Amennyiben továbbá Önnek a Törvényben foglalt jogait megsértették, úgy Ön jogosult a lettArt Kft., mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulni.

A lettArt Kft. az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. A lettArt Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A lettArt Kft-nek nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adatainak kezeléséről és védelméről, illetve az Önt megillető jogokról felvilágosítást kaphat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszáma: (36) 1 391 1400, faxszáma: (36) 1 391-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A lettArt Kft. fenntartja a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsa, ebben az esetben a weboldalon közleményt tesz közzé.